CBS: Minder gevaarlijke stoffen over het spoor in 2017

Het vervoer over het spoor met gevaarlijke stoffen van bijvoorbeeld aardolie en chemische producten is gedaald met 13 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Daarentegen is het vervoer hiervan over de weg met 8 procent gegroeid.

De stijging van het wegvervoer hangt samen met het transport van grotere hoeveelheden geraffineerde aardolieproducten, zoals benzine. De daling op het spoor komt door met name een afname van het vervoer van chemische producten, aldus het CBS.

Vorig jaar bleef het totale vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, pijpleiding of binnenvaart nagenoeg gelijk op 240 ton. Met meeste (52%) werd vervoerd via de pijpleiding, daarna de binnenvaart (40%) en over de weg met 6,5%. Het vervoer over het spoor betrof 1%.

Volgens het CBS waren gevaarlijke stoffen vorig jaar goed voor 18 procent van het totale vervoer via pijpleiding, binnenvaart, spoor en weg. Het merendeel (62%) van die stoffen bestaat uit brandbare  vloeistoffen, waaronder brandstoffen zoals benzine en diesel.

Foto: Rob Dammers
Foto: Rob Dammers (Flickr; Creative Commons)