ProRail stelt nieuwe manager verantwoordelijk voor veiligheid op Kijfhoek

ProRail heeft afgelopen Ivo de Graaf benoemd als manager veilige bedrijfsvoering voor het goederenemplacement Kijfhoek. Hij is aangesteld om de veiligheid te bewaken nadat er afgelopen maanden enkele incidenten hadden voorgedaan op het rangeeremplacement.

De verantwoordelijkheden van de leidinggevende bevatten het uitvoeren van kortetermijnmaatregelen, het opstellen en uitvoeren van een structureel verbeterplan en het herstellen van een goede vertrouwensrelatie met de samenwerkingspartners van ProRail en de omgeving. De aanstelling van de Graaff is één van de vele maatregelen die ProRail neemt. ProRail heeft intensieve afstemming met gemeente Zwijndrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de IL&T, aannemer Strukton en de vervoerders om de veiligheid op de Kijfhoek te waarborgen.

Incidenten

In juni en juli vonden er twee aanrijdingen op het emplacement waarna het onderhoud aan de Kijfhoek onder verscherpt toezicht is komen te staan. Volgens de IL&T zouden ProRail en Strukton zich niet gehouden hebben aan hun eigen veiligheisinstructies. Sindsdien werd al als maatregel genomen dat zij wel onder het verscherpte toezicht kwamen van de inspectie bij controles en herstel van storingen.

Volgens de IL&T kwamen afwijkingen in de veiligheidsprocedures vaker voor, waardoor er onvoldoende garanties waren dat mensen veilig konden blijven werken, en dat het spoor juist niet veilig zou zijn. Hiermee zou de spoorwegwet zijn overtreden.

Benoeming

Met de benoeming van Ivo de Graaf komt er een ervaren manager op Kijfhoek werken, die bekend is met veiligheidsaspecten binnen de spoorwegwereld. Voorheen bekleede hij bij ProRail de taak als manager onderhoud en operatie verantwoordelijk voor de prestaties en de veiligheid van het spoor tussen Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort.

Archieffoto: ProRail
Het goederenemplacement van Kijfhoek bij Zwijndrecht waar dagelijks vele wagons worden gerangeerd. (Foto: ProRail)

Bron: ProRail