Prorail kapt bomen om hinder op spoor tegen te gaan

ProRail gaat de komende tijd bomen langs het spoor snoeien of kappen om treinstremmingen te voorkomen. Met behulp van drones onderzoekt de spoorbeheerder welke bomen langs het sporennetwerk van ons land een risico kunnen vormen.

Gemiddeld is er volgens de spoorbeheerder elke week een stremming op het spoor doordat er takken in de bovenleiding vallen of dat er een boom op het spoor terecht komt. Gemiddeld is er eens in de maand zelfs sprake van een ernstige verstoring.

Om deze verstoringen uit de natuur terug te dringen gaat ProRail de komende tijd in kaart brengen welke bomen er een bedreiging voor de dienstverlening op het spoor kunnen vormen, en zullen deze worden gesnoeid of gekapt. ProRail wil met drones het gehele traject van 7000 kilometer in kaart gaan brengen om uit te zoeken waar de risicovolle bomen staan.

Er bestaat een spoorwegwet waarin staat vermeld 'dat er 11 meter aan weerszijden van de spoorlijn geen bomen mogen groeien'. "In principe zou ProRail dus alle bomen in die 'verboden zone' mogen kappen'', zegt het bedrijf, echter zal ProRail dat niet gaan doen. Dat wordt 'maatschappelijk niet wenselijk' genoemd. Wel zullen er bomen en struiken worden gesnoeid als ze echt te dicht bij het spoor staan.

Opruimen

Gemiddeld staan er zo'n 150 tot 200 bomen per kilometer in een straal van 30 meter tot het spoor. Bij elkaar gaat dit om een totaal van één miljoen bomen. Het opruimen van omgewaaide bomen en het herstellen van eventuele schade duurt vaak 2,5 uur tot 6 uur. ProRail zegt de afgelopen jaren iedere twee jaar een storm te hebben gehad gehad waarbij behoorlijk veel bomen tot problemen op het spoor hebben geleid.

Foto: ProRail
Foto: ProRail