Metro pas in 2021 door naar Hoek van Holland Strand

Met de metro naar het strand in Hoek van Holland. De bedoeling was dit vanaf 2019 mogelijk zou zijn. Maar de gemeente Rotterdam heeft bekend gemaakt dat dit niet gaat lukken. Pas in het voorjaar van 2021 zal de Rotterdamse metro naar verwachting doorgetrokken worden tot aan het strand. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de metro al wel gaat rijden tot aan Hoek van Holland Haven.

Eigenlijk had de metro tot aan Hoek van Holland Haven na 6 maanden werkzaamheden al in september 2017 moeten rijden. Maar die werkzaamheden duren ruim een jaar langer dan gepland. De werkzaamheden tussen Hoek van Holland Haven en Strand zullen naar verwachting in de tweede helft van 2019 starten. De Gemeente Rotterdam wil in Hoek van Holland een gelijkvloerse kruising maken tussen de metro en het wegverkeer, tot ongenoegen van omwonenden. Die hebben bezwaar aangetekend. Het hoogste bestuursorgaan doet volgens het Algemeen Dagblad vermoedelijk deze week uitspraak.

Het is de bedoeling dat het spoor over een lengte van bijna 250 meter half verdiept in een tunnelbak wordt aangelegd. De tunnel wordt afgedekt met zand en ingericht als duin. Deze maatregel is nodig omdat de lijn door een Natura 2000-gebied loopt.

Foto: Crazyperson (Wikipedia; Creative Commons)
Een RET-tram in Rotterdam
Foto: Crazyperson (Wikipedia; Creative Commons)

Bron: Treinreiziger