Treinvervoerders verantwoordelijk voor meeste vertraging

Treinvervoerders zijn verantwoordelijk voor de meeste verstoringen op het spoor. De Telegraaf schrijft op basis van cijfers van spoorbeheerder ProRail dat zij verantwoordelijk zijn voor de de helft van de uren dat er vertraging speelt.

Zodra een trein minimaal drie minuten vertraagd is moet de treindienstleiding er een oorzaak aan koppelen. In 43 procent van de gevallen lag de oorzaak bij de vervoerders zelf. Voor 11% lag de oorzaak bij problemen aan de infrastructuur of de verleersleiding. "We zien technische problemen de laatste jaren 20 procent teruglopen door alle innovaties, maar de overlast door derden neemt toe. Te denken valt aan spoorlopers, suïcides, vandalen en botsingen op overwegen", aldus een ProRail-woordvoerder in De Telegraaf.

Vertragingen

Het afgelopen jaar zijn er in totaal 411.752 vertragingen gemeld waaraan een oorzaak moest worden gekoppeld. Bij 823 incidenten was er sprake van een grote impact. Hiervan werd er 43% toegerekend aan spoorlopen, koperdiefstal of een aanrijding. In 27% van deze gevallen waren de problemen te wijten aan de techniek, zoals bijvoorbeeld een wissel- of een seinstoring. Aan de vervoerder valt 22% toe te rekenen vanwege bijvoorbeeld een defecte trein.

Bij het melden van vertragingen houdt de treindienstregeling zich vooral actief bezig met het afhandelen van de stremming. Het vastlaggen van de oorzaak gebeurt later. Hierdoor wil het wel eens voorkomen dat er vanwege de tijdsdruk vertraagde en of opgeheven treinen worden gekoppeld aan een openstaande melding. Hierdoor is er enkel sprake van een indicatie, en geen feit.

Foto: Bert Hollander
Foto: Bert Hollander