ProRail gaat perronsoverkappingen station Groningen aanpakken

Vanaf Hemelvaart neemt ProRail de nostalgische perronkappen op station Groningen onder handen. De werkzaamheden zijn nodig om de overkappingen toekomstbestendig te blijven houden voor weersinvloeden.

De monumentale kapconstructies van perron 1 en 2 zijn gebouwd in de periode van 1894-1896. Door hun leeftijd voldoen ze echter niet meer aan de eisen en is groot onderhoud noodzakelijk. Zo’n klus is specialistisch werk en vraagt zorgvuldige voorbereiding door ProRail.

Werkzaamheden

Om de aanpak van de restauratie te kunnen bepalen zijn materiaalonderzoek, berekeningen en afstemming met Monumentencommissie van de gemeente noodzakelijk. Dit deel van de voorbereidingen neemt nog zeker een jaar in beslag. De daadwerkelijke restauratie vindt naar verwachting rond 2020 plaats. De mogelijkheden om dit te combineren met werkzaamheden in het kader van project Groningen Spoorzone worden bekeken.

Tijdelijke maatregelen

Voorafgaand aan de restauratie treft ProRail op korte termijn een aantal preventieve maatregelen om er zeker van te zijn dat de kappen extreem harde wind kunnen blijven weerstaan. "Als tijdelijke maatregelen plaatsen we betonblokken met staaldraden die de kappen op hun plek houden. Daarnaast demonteren we enkele delen voor nader onderzoek en ter voorbereiding op de restauratie. Dat betekent dat we de koppen van de kappen inkorten. We herplaatsen de bestaande verlichting, omroepinstallaties en reisinformatie. Overigens, er blijven op het station voldoende mogelijkheden om beschut te staan.", meldt ProRail op hun website.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases.

  • Er rijden aanstaand Hemelvaartsweekend geen treinen vanwege werkzaamheden aan de Ring Zuid. In dit lange weekend wordt een deel van de perronkap aan de oostzijde (blauwe brug) van de perronkap op perron 1 verwijderd.
  • In oktober dit jaar staat gepland om nog een vijftal delen aan de westzijde van perron 1 te verwijderen. De kappen worden ingekort, bestaande verlichting, omroepinstallaties en reisinformatie worden herplaatst. Er blijven op het station voldoende mogelijkheden om beschut te staan.
  • De constructieve ondersteuning aan de stationskap en de perronkap tussen perron 1 en 2 wordt in de zomerperiode (mei-augustus) aangebracht. Aannemer Hegeman BV voert deze werkzaamheden in nachten uit zodat reizigers zo weinig mogelijk hunder zullen ondervinden.
  • Naar verwachting gaat ProRail in oktober van dit jaar nog een vijftal delen van de perronkap aan de westzijde (Emmaviaduct) van perron 1 verwijderen. De tijdelijke maatregelen blijven tot de definitieve restauratie van de perronkappen.

Foto: Victor van Werkhooven
Foto: Victor van Werkhooven

Bron: ProRail