Elektrificatie spoor Nederland – Herzogenrath start eind april

Eind april wordt een begin gemaakt met de elektrificatie van het spoortraject Landgraaf–Herzogenrath. Met de komst van een bovenleiding wordt de weg – of beter gezegd: het spoor –vrijgemaakt voor een snelle, rechtstreekse treinverbinding tussen Aken, Maastricht en Luik.

Het spoor Heerlen – Landgraaf is al voorzien van bovenleiding, maar vanaf het bij Heerlen gelegen Landgraaf richting Duitsland ontbreekt nu nog de bovenleiding. Op 17 april zal het officiële startschot worden gegeven voor de elektrificatie. Dat zal gebeuren in bijzijn van Heiko Sedlaczek, directeur Nahverkehr Rheinland, Jan Mulder, vervangend regiodirecteur Zuid van ProRail, en Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg.

Financiering

De elektrificatie van het 6,5 km lange traject Landgraaf – Herzogenrath is het eerste project dat in uitvoering gaat voor betere internationale treinverbindingen tussen Zuid-Nederland en Duitsland. In 2014 is over dit werk bestuurlijke overeenstemming bereikt en twee jaar geleden zette de toenmalige staatssecretaris voor Milieu en Infrastructuur, Sharon Dijksma, hiervoor het sein op groen. Naast een bijdrage van de Europese Unie zorgen het Rijk, provincie Limburg en de regio voor de bekostiging van dit project.

Rechtstreeks, één keer per uur

Eind dit jaar moeten de werkzaamheden voor de elektrificatie zijn afgerond. Vervoerder Arriva gaat dan binnen de Limburgse OV-concessie één keer per uur een rechtstreekse treindienst uitvoeren tussen Maastricht en Aken. Arriva heeft hiervoor nieuwe treinen besteld, die geschikt zijn voor drie landen.

Foto: Maksim (Wikipedia)
Foto: Maksim (Wikipedia)

Bron: Treinreiziger