Nog geen zekerheid over oplevering van Friesenbrücke in 2024

Het is nog niet zeker of de Friesenbrücke bij Weener in 2024 weer in gebruik zal zijn. Deze twijfels heeft de minister van economische zaken van Nedersaksen, Bernd Althusmann (CDU). Tijdens een interview met Ems Zeitung uitte hij zich zorgen over de stagnatie van het project.

De zorg wordt opgewekt vanwege het feit dat er nog niet exact duidelijk is over het feit hoe de brug technisch zal moeten functioneren. Een nieuwe standaard voor de bouw heeft er voor gezorgd dat er nog geen bouwplan beschikbaar is.

Sinds 2015 geramd en buiten bedrijf

De Friesenbrücke werd in december 2015 door een binnenvaartschip geramd waarbij de spoorbruug zwaar beschadigd raakte. Sindsdien is er geen directe spoorverbinding meer tussen Groningen en Duitsland. Na enige tijd kon de trein weer doorrijden tot Weener waar sindsdien bussen worden ingezet naar Leer. De Duitse spoorwegen lieten eerder weten dat er in 2024 een nieuwe spoorbrug zal moeten liggen. Hierover is de afgelopen jaren nog flink gesteggeld omdat nog niet duidelijk was of de brug ook meteen dubbelsporig uitgevoerd moest worden, en of deze speciaal moest worden aangepast voor de doorvaart van de cruiseboten van scheepswerf Meyer.

Lange procedure

Althusmann laat in het interview ook weten dat hij geen goed woord heeft over voor de lange procedure die moet worden doorlopen. "Het is bijna niet te geloven dat voor een minimale verbreding van de spoorbrug zo veel tijd wordt genomen en een lange procedure moet worden gevolgd”, laat hij in de Duitse krant weten. Ook vindt hij dat bij het doorlopen van de procedure het economische belang, ten opzichte van natuurgebieden, niet uit het oog mag worden verloren.

D66: "Verbaasd over herstel"

De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) verbaast zich wederom over de planning voor het herstel van de brug die Groningen met Leer moet verbinden. "Ik kan niet uitleggen dat het sowieso negen jaar moet duren. Ik herken de kritiek van de minister en zal hem desgewenst steunen."

Gräper geeft aan nog geen reden te zien om contact met de Duitse minister te zoeken. Ze gaat er ook vanuit dat het project geen vertraging zal oplopen en dat de Wunderline, de internationale verbinding tussen Groningen en Oldenburg, geen gevaar loopt.

Foto: Jan Oosterhuis
De zwaarbeschadigde Friesenbrücke tussen Weener en Leer.
Foto: Jan Oosterhuis