Ruim 4.800 treinen vertraagd door dieren op het spoor

Vorig jaar liepen er 4.861 treinen vertraging op, door aanrijdingen en incidenten met dieren op het spoor.Bij ProRail zijn er 1.900 gevallen bekend van zulke incidenten. De spoorbeheerder heeft de laatste tijd diverse maatregelen genomen om dieren bij het spoor te weren.

De afgelopen jaren heeft de sporobeheerder ongeveer 2.300 kilometer aan hekwerk geplaatst en zijn er op vele plaatsen natuurlijke afscheidingen gemaak, zoals een houtwal of sloot. Ook wordt er door ProRail veel geinvesteerd in faunapassages. Zo werd er vandaag een begin gemaakt aan een nieuwe natuurbrug tussen Overveen en Zandvoort.

De komende periode worden er door de spoorbeheerder vele knelpunten aangepakt. Bij de oversteekplaatsen wordt er afgestemd op de diersoorten die het spoor oversteken. Zo worden er buizen onder spoor aangebracht of loopplankjes onder een spoorbrug.

Ook geurzuilen zijn een innovatie van ProRail. Met de stof tupoleum, waarvan de geur lijkt op een brandlucht, schrikken wild af en helpen ook tegen konijnen die de spoorbaan ondergraven. Ook heeft ProRail linten bij diverse sloten opgehangen of zwanen te weren van het spoor.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Bron: AD