NS: "Snellere treinen naar Duitsland"

De NS wil snel werk maken van meer snellere treinen naar Duitsland. „Dat is nog een behoorlijk gat in ons netwerk van internationale diensten. Het gaat richting oosten te langzaam”, stelt topman Roger van Boxtel tegenover de Telegraaf.

Als voorbeeld noemt hij verbindingen van Amsterdam naar Berlijn en van Eindhoven naar Düsseldorf. „Wil de trein op een afstand van vijfhonderd à zeshonderd kilometer echt een alternatief voor het vliegtuig worden, dan moet er wat gebeuren. Ook Keulen en Frankfurt moeten beter”, meent hij.

De topman pleit dat de Nederlandse en Duitse overheden samen moeten gaan werken met de NS en de Deutsche Bahn om vergelijke hogesnelheidsverindingen mogelijk te maken. Volgens hem moeten er nog een hoop drempels worden weggelegd, waaronder het aanpakken van knelpunten door de stop bij grensovergangen te versnellen (geen locomotieven wisselen, red.)  en minder stops in te plannen. Met dergelijke maatregelen zou volgens hem de reisduur al flink kunnen worden bekort.

Inmiddels zouden er al verkennende gesprekken wordne gevoerd over dit onderwerp: "Op de langere termijn zal het nodig zijn om oostelijke hogesnelheidslijnen aan te leggen. Iedereen is het erover eens dat vliegverkeer op de korte afstand uitgebannen moet worden. Ook de luchtvaart zelf, zoals Schiphol en KLM, vindt dat. Dat kan alleen als treinen sneller en vaker rijden.”

Volgens van Boxtel zouden de verbindingen naar het zuiden al goed geregeld zijn. De Thalys naar Brussel en Parijs doet het prima, en vanaf april gaat de Britse Eurostar tussen Amsterdam en Londen rijden en zal de InterCity Brussel ook een snelelre route kiezen via de HSL-lijn.

Foto: Roel Hemkes
Foto: Roel Hemkes