NS presenteert Jaaroverzicht 2017

Voor NS was 2017 een geslaagd jaar. De NS behaalde de doelstellingen voor de reiziger in Nederland en zette daarmee een opwaartse lijn door vanuit 2016. De prestaties zijn hoger geworden in tegenstelling tot het jaar daarvoor en de totale omzet is gestegen met 0,55 procent.

Diverse prestaties werden in 2017 verbeterd, zoals punctualiteit, en introduceerde de NS nieuwe treinen. Ook maakte de NS het reizen per trein aantrekkelijker, onder andere door hoogfrequent reizen waarbij er elke tien minuten een trein vertrekt tussen Amsterdam en Eindhoven.

Prestaties

Prestatie Realisatie 2017 Realisatie 2016 Bodemwaarde 2017 Streefwaarde 2019**
Algemeen klantoordeel Binnenland HRN 80% 77% 74% 80%
Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten 77% 78% 68% 73%
Klantoordeel sociale veiligheid 88% 87% 81% 83%
Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN* 91,6% 90,6% 89,2% 91,1%
Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN* 97,4% 97,3% 96,7% 97,3%
Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL* 83,5% 81,7% 82,5% 84,1%
Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders* 94,5% 94,1% 93,7% 95,6%
Zitplaatskans in de spits (HRN)* 95,1% 95,1% 94,3% 95,5%
Zitplaatskans in de spits (HSL)* 96,8% 97,3% 91,2% 94,9%
Top 10 drukke treinen 2,4% 2,4% 4,9% 4,0%
Reisinformatie in de treinketen 86,3% 85,8%* 78,0%* 83,1%
Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station 83,2% 82,0% 75,0% 80,0%

* Nieuwe waarde ten opzichte van 2016 als gevolg van technische wijzigingen of methodiekaanpassingen die zijn doorgevoerd in de prestatie-indicatoren. De resultaten zijn daarom niet vergelijkbaar met de resultaten uit het jaarverslag 2016.
** Streefwaarde uit Vervoerplan 2018

Bereikte mijlpalen

Door diverse mijlpalen steeg de algemene klanttevredenheid, net als de punctualiteit en de veiligheid van reizigers en medewerkers:

Met een compleet vernieuwde dienstregeling en de komst van een vloot (vernieuwde) en nieuwe treinen is de treinreis voor de reizigers van NS flink verbeterd. Ook rijden sinds 2017 alle nieuwe Flirt-treinen op het spoor is er samen met ProRail gewerkt aan de verbetering van de voorzieningen op kleinere stations. Daardoor steeg het landelijk klantoordeel over stations naar 73% wat in 2016 nog 70% was.

Tussen Eindhoven en Amsterdam introduceerden de NS in december de dienstregeling 'hoogfrequent spoor' met elke tien minuten een Intercity zodat de capaciteit op dit drukke traject groeit.

Alle treinen van de NS in Nederland rijden sinds 1 januari 2017 op 100% groene stroom uit windenergie, waardoor onze treinen per saldo CO2-neutraal opereren.

De introductie van het nieuwe traject Den Haag-Eindhoven op de HSL-Zuid zorgde vanwege het complexe systeem en product voor een tegenvallend eerste kwartaal, maar daarna gingen ook prestaties op de HSL-Zuid fors vooruit. NS voldoet hiermee aan de prestatieafspraken die gemaakt zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Abellio

De NS blijft ervaring opdoen met Abellio in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en daarbmee bereid zij zich voor op eventuele verdere liberalisering op het spoor. In december 2017 won Abellio UK met partners de concessie voor West Midlands in het Verenigd Koninkrijk en voegde Abellio Duitsland de WestfahlenBahn toe aan haar buitenlandse consessies. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland is Abellio inmiddels de vierde vervoerder op het spoor.

Financiën

Financieel sloot NS 2017 positief af maar een gezonde bedrijfsvoering met voldoende rendement blijft volgens de vervoerder een uitdaging. De omzet bedroeg € 5.121 miljoen, wat een stijging is ten opzichte van 2016 met € 5.093 miljoen. Dit is een stijging van 0,55 procent.

De prestatie-indicatoren (KPI's) voor 2019 zijn ook in het financieel beleid leidend voor het bedrijfsplan van NS. Zo blijft zij met een totaal aan € 618 miljoen investeren in programma’s die bijdragen aan het behalen van de kpi’s, klanttevredenheid, nieuw materieel en productiviteit. De winst bedroeg € 24 miljoen tegenover € 212 miljoen in 2016. Waar NS in 2016 nog bijzondere baten had uit de verkoop van vastgoed (€ 117 miljoen), kreeg NS in 2017 te maken met bijzondere lasten. Vooral een boete van € 41 miljoen die werd opgelegd door de ACM , vanwege de machtsmisbruik tijdens de overtredingen in de (verworpen) concessie voor de overname van het Limburgse OV, zorgde voor hogere lasten.

Impact

In 2017 maakten reizigers in Nederland 150 miljoen meer kilometers met de trein (+0,8%) ten opzichte van 2016, waardoor de positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw is verbeterd. Door het CO2-neutraal rijden, waaronder de overstap op groene stroom, is ook de impact op het milieu verbeterd.

Dankzij maatregelen blijkt de negatieve impact van reistijd in drukke treinen verminderd. Uit onderzoek naar tijdsbesteding blijkt dat reizigers hun tijd in de trein en op het station steeds nuttiger kunnen besteden, waardoor de negatieve waarde van reistijd afneemt.

Verwachting voor 2018

Dit  jaar blijft de focus liggen op zo goed mogelijke prestaties voor onze reizigers op het hoofdrailnet. Op de HSL is het belangrijk dat alle betrokkenen scherp blijven om de stijgende lijn op de prestaties vast te houden. Vanaf april gaat de Eurostar rijden tussen Londen en Amsterdam en zal de nieuwe snellere Beneluxtrein over de HSL gaan rijden tussen Amsterdam/Den Haag en Brussel. Vanaf het najaar van 2018 komen gefaseerd de nieuwe Nieuwe Generatie Sprinters van CAF op het spoor.

De NS blijft investeren in nieuwe treinen en in modernisering van bestaand materieel. Daarnaast blijft zij onverminderd aandacht besteden aan gedrag en integriteit binnen haar organisatie. Ook wordt er constant werkt aan de verbeterprogramma's voor de concessie-KPI's wat de indicatoren zijn voor de prestaties ervan in de gatren te houden.

Ook kijkt de NS naar welke vraagstukken er leven in de regio en welke bijdragen zij in heel Nederland kan leveren aan het verbeteren van de mobiliteit. Ook in Duitsland zijn ze bezig met het mobiliseren in het kader van nieuwe concessies, terwijl er in het Verenigd Koninkrijk de focus wordt gelegd op operationele verbeteringen, waarbij er rekening gehoud wordt met de invloed van Brexit op reizigersgedrag en opbrengsten. Ze verwachten hierin een lastige periode maar ze gaan ervanuit dat deze snel weer zal stabiliseren.

Foto: Nederlandse Spoorwegen
Foto: Nederlandse Spoorwegen