ProRail: "Voorzichtig succes tegen su´cide op het spoor"

Spoorbeheerder ProRail blijft fors investeren in beveiliging op en langs het spoor. Hiermee willen ze spoorlopers en mensen die suïcide willen plegen verder terugdringen. Enkele maatregelen zijn het aanbrengen van hekken, (mobiele) camera's, anti-loopmatten, felle verlichting en borden die naar  zelfmoordpreventie-lijn 113 verwijzen.

"De maatregelen leiden tot een sterke afname van zelfdoding op locaties waar voorheen vaak incidenten plaatsvonden. Voor ons is dat reden deze aanpak uit te breiden naar andere hotspots”, zegt Jaap Eikelboom van ProRail tegenover de Telegraaf.

"Door proactief in te grijpen halen we, samen met vervoerders en hulpdiensten, dagelijks suïcidale personen van het spoor, die anders mogelijk voor de trein waren gesprongen. Bovendien konden door verscherpt cameratoezicht met grote regelmaat machinisten tijdig worden gewaarschuwd wanneer er personen bij het spoor waren", weet Eikelboom. "Treinen konden daardoor afremmen, waardoor een aanrijding werd voorkomen."

Suïcide op het spoor

Uit een telling blijkt dat er vorig jaar 215 mensen zelfmoord pleegden op het Nederlandse spoor. Het getal is de laatste jaren nauwelijks gedaald, maar ProRail ziet dit graag dalen met het aanbrengen van maatregelen. "Naast de tragedies voor alle betrokkenen, zorgde dit ook voor ongeveer een miljoen langdurig vertraagde reizen. De kosten voor spoorbedrijven en reizigers bedragen jaarlijks meer dan 60 miljoen euro." schrijft de Telegraaf.

ProRail heeft contact met de politie en gaat ook met het Openbaar Ministerie en vervoerders in gesprek om de afhandelingstijd na een suïcidaal incident te verkleinen. Nu door het afhandelen nog 2,5 uur, maar de spoorbeheerder ziet dit graag korter, zodat het treinverkeer weer snel op gang kan komen.

Als voorbeeld noemt de zegsman speciale camera's waarmee de nieuwste treinen worde uitgerust. Deze vinden zich aan de voorkant van de trein en registreren alles wat er op het spoor gebeurt tijdens de rit. Zo kan er bij bepaalde incidenten op snelle wijze worden uitgesloten of iets wel of geen ongeluk was, en kan het treinverkeer sneller weer op gang komen.

Opvallend is dat Nederland in West-Europa bovenaan staat met het hoogste aantal zelfdodingen op het spoor in relatie tot inwoners en treinkilometers. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van de NS en ProRail in de periode 2011-2016.

Foto: Treinenweb
Om de veiligheid op en langs het spoor te vergroten heeft proRail op diverse locaties hekken en anti-loopmatten aangebracht. (Foto: Treinenweb)