NS past tarieven vanaf 2018 aan

Vanaf 1 januari 2018 past de de tarieven aan. De gemiddelde prijsstijging is in 2018 met 1,22% lager dan de verwachte inflatie. Wel belooft de NS de tarieven lager te houden dan de inflatie werkelijk zou berekenen.

Elk jaar corrigeert NS de tarieven op basis van de verwachte inflatie en de vergoeding die NS betaalt voor gebruik van het spoor. De Macro Economische Verkenning van 19 september geeft een verwachte inflatie van 1,4% voor het jaar 2018. Voor de gebruiksvergoeding geldt een verlaging van -0,18%. De gemiddelde prijsstijging komt daarmee uit op 1,22%.

De NS legt op hun site uit waarom de prijzen stijgen: "NS mag ieder jaar de inflatie en de verhoogde kosten voor het gebruik van het spoor doorberekenen. Dat is van belang, want anders blijft er onvoldoende over om te kunnen investeren in stations of in nieuwe treinen. Sterker, anders zou NS op den duur de eigen kosten niet meer kunnen betalen".

Nieuwe tarieven

De prijsstijging van 1,22% geldt voor enkele reis en retour tweedeklas, het Voordeelurenabonnement, Traject Vrij, het Grensabonnement, Altijd Vrij en Trein Vrij. Het Dal Voordeel-abonnement wordt net als vorig jaar niet in prijs verhoogd. Altijd Voordeel is sinds 2011 niet meer in prijs verhoogd en wordt in 2018 € 2,- per maand duurder. De tweedeklas varianten van de abonnementen Weekend Vrij en Dal Vrij worden respectievelijk € 1,- en € 3,- per maand duurder.

In de eersteklas is vaak meer ruimte dan in de tweedeklas. Met het nieuwe NS Flex wil de NS in 2018 het voor de reiziger makkelijker maken om af en toe van klasse te wisselen. De prijs van eersteklas reizen voor enkele reizen, retours en de abonnementen Weekend Vrij en Dal Vrij blijven komend jaar bovendien op hetzelfde niveau. Hierdoor wordt het prijsverschil tussen tweede- en eersteklas iets kleiner.

Foto: NS
Foto: Nederlandse Spoorwegen

Bron: Nederlandse Spoorwegen