"Hyperloop biedt kansen voor Nederland"

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag een haalbaarheidsonderzoek over de hyperloop aan Tweede Kamer aangeboden. Het rapport stelt vast dat er kansen zijn voor een testtraject voor de toekomstige hyperloop in Nederland.

Met hyperlooptechnologie, een idee van Tesla-oprichter Elon Musk, kunnen personen en goederen op termijn door een vacuümbuis vervoerd worden met een snelheid tot 1200 kilometer per uur.

In een rapport die door TNO, BCI, VINU en Arup is uitgewerkt wordt een positief beeld geschetst over de maatschappelijke en economische waarde van een testbaan. Hierbij ligt er een voorstel om een traject van in totaal vijf kilometer aan te leggen. Het rapport stelt na afweging van verschillende factoren om de Vogelweg in Flevoland te kiezen als meest geschikte locatie.

Snelle ontwikkeling

De ontwikkelingen rond de hyperloop zijn sinds de lancering van het idee in 2013 snel gegaan. Twee hyperloopbedrijven - Hardt uit Delft en Hyperloop One uit de Verenigde Staten - hebben al aangegeven dat zij een locatie zoeken om het hyperloopconcept te testen en certificeren voor personen- en goederenvervoer. Minister Schultz heeft naar aanleiding hiervan laten onderzoeken of en waarom het voor Nederland zinvol kan zijn om hier een testbaan aan te leggen.

Positieve bijdrage aan economie

Naast honderden nieuwe banen die bij tests door de beide hyperlooppartijen ontstaan, ontstaat kennis over hyperlooptechnologie. Uiteindelijk kunnen bedrijven deze kennis vastleggen in (deels Nederlandse) intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast kunnen Nederlandse bedrijven de kennis en expertise die ze opdoen in een testfase uitbaten als uiteindelijk een hyperloop door de betrokken bedrijven commercieel wordt aangelegd.

Commerciële haalbaarheid

De tests moeten leiden tot meer duidelijkheid over de commerciële haalbaarheid van een hyperloop. Zo moeten er onderzoek plaatsvinden over hoe hoge-snelheidswissels, voertuigen en stations het beste ontworpen kunnen worden. Ook moet de veiligheid, capaciteit en comfort onderzocht worden en hoe de kosten zich zullen ontwikkelen. Verder is het tevens ook van belang dat er een goed geleidende Europese samenwerking en certificering plaats zal vinden.

De komende tijd wordt met beide hyperloopbedrijven nader verkend wat er nodig is om een testtraject in Nederland te realiseren. Een keuze daarover is uiteindelijk aan een nieuw kabinet.

Het ontwerp van de Hyperloop door de TU Delft (Foto: Hyperloop; TU Delft)
Het ontwerp van de Hyperloop door de TU Delft (Foto: TU Delft)