Startschot voor verbetering station en omgeving Amsterdam Amstel

Met ruim tienduizend reizigers per dag is station Amsterdam Amstel een druk station, en dat aantal blijft groeien. Om met de stijging van het aantal reizigers mee te gaan moet het monumentale  station en het gebied opnieuw worden ingericht.

Maandagmiddag werd het startschot gegeven door spoorbeheerder ProRail, de gemeente Amsterdam, de NS en Vervoerregio Amsterdam.

Monumentaal stationsgebouw

Het originele stationsgebouw uit 1939 wordt in de toekomst weer zichtbaar. Nu is de oorspronkelijke ruimtelijke indeling van de stationshal deels aan het oog onttrokken door verlaagde plafonds en door winkelpuien onder de draagconstructie. Tijdens de renovatie wordt het historische karakter van het huidige stationsgebouw behouden, met oog voor de bouwkundige kwaliteit van toen, in combinatie met de eisen van de reizigers van nu.

Ook zal het station een schilderbeurt gaan krijgen. De houten plafonds en de staalconstructie van de monumentale spoorkap worden teruggebracht in de kleuren van vroeger. Voorafgaand aan de schilderwerkzaamheden is uitvoerig kleurenonderzoek gedaan door een bureau, gespecialiseerd in cultureel erfgoed. Daarbij zijn onder andere oude verflagen blootgelegd en historische foto’s gebruikt. De oorspronkelijke kleuren zijn sterk afwijkend van de kleuren, zoals die tegenwoordig op het station te zien zijn.

Nieuwe stationsomgeving

Tegelijkertijd wordt het stationsplein ingericht met nieuwe tram- en bushaltes. Voor fietsers komen er extra parkeerplekken: 6.000 in totaal. Op de huidige plek van de trams en bussen, het Julianaplein, komen 4.500 nieuwe woningen. Deze grondige renovatie is hard nodig om het Amstelstation geschikt te maken voor 80.000 trein- en OV-reizigers per dag.

Samenwerking

De omvangrijke renovatie van het Amstelstation, en van de directe omgeving, is het resultaat van intensieve samenwerking tussen verschillende partijen: gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, NS en ProRail. In 2023 zullen alle werkzaamheden bij het Amstelstation - stationsomgeving en spoor - klaar zijn.

Foto: M. Minderhoud
Foto: M. Minderhoud

Bron: ProRail