"Friesenbrücke moet mogelijk draaibrug worden"

Mogelijk zal de Friesenbrücke over de Eems bij Weener een staaltje technisch vernuft worden om de treinen de belangrijke vaarweg de Ems te laten passeren.

"Als we een technisch hoogstaande brug bouwen, moet het mogelijk zijn om twee keer per uur een trein over de spoorbrug te laten rijden. Het wordt sowieso een draaibrug die je nergens in Europa aantreft.", aldus Alexander Malchus van de Duitse kamer van Koophandel in OstFriesland. Hij heeft bij het Ministerie van Verkeer in Berlijn aangedrongen op een moderne wendbare draaibrug.

"Dat lijkt me het beste compromis in deze discussie. We erkennen het belang van het scheepsvaartverkeer, maar vinden ook dat het treinverkeer onze aandacht verdient. Noord-Duitsland en Noord-Nederland hebben belang bij een goede treinverbinding. Flexibel gebruik van de spoorbrug is een prima compromis”, meent Malchus.

Meer capaciteit

Voordat de brug beschadigd raakte kon het het treinverkeer tussen Groningen en Leer minimaal tien en maximaal zestien minuten per uur gebruikmaken van de spoorbrug. "Willen we de Wunderline, een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, echt van de grond krijgen dan hebben we meer minuten per uur nodig, zonder dat het scheepsvaartverkeer daar hinder van ondervindt.”, meent Malchus.

Scheepvaart

De interne Duitse afspraak welke in 1966 is geschreven schrijft voor dat de Friesenbrücke dertig minuten per uur beschikbaar moet zijn voor de scheepsvaart over de Eems. "Met een moderne brug moeten we tijd kunnen besparen, zodat het treinverkeer twee keer per uur over de spoorbrug kan rijden, zoals Groningen graag wil."

Volgens hem is een draaibrug de beste optie, omdat deze het goedkoopste en het makkelijkste is. De planning dat de brug weer in gebruik kan worden genomen is inmiddels gemikt op 2024, maar volgens Malchus kan dit mogelijk nog sneller. Hij wijst hierbij naar de in Nederland gehanteerde crisis- en herstelwet. Grote infrastructurele werken kunnen dan sneller van de grond komen, omdat het Rijk dan om lagere overheden heen kan. "Dat moeten we met de Friesenbrücke ook doen. We moeten gebruikmaken van de Nederlandse efficiency. Aan tijdrovende procedures hebben we niets. Dat is in niemands belang.”

Naar verwachting zal binnenkort een defintief besluit worden genomen voor de herbouw van de zwaar beschadigde spoorbrug bij Weener.

Foto: Jan Oosterhuis
De zwaarbeschadigde Friesenbrücke tussen Weener en Leer.
Foto: Jan Oosterhuis