Extra treinen voor Noord-Holland eind 2017

Bij de vooraankondiging van de nieuwe dienstregeling voor 2018 vorige maand heeft NS bekend gemaakt € 1 miljoen extra te investeren in Noord-Holland. NS heeft de volgende extra treinen ingepland in de voorgenomen dienstregeling 2018 die medio december in zal gaan.

De NS heeft bekend gemaakt dat de dienstregeling in de provincie zal worden verbeterd. De aanpassingen zijn als volgt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat deze mogelijk zullen aanpassen, omdat de veranderingen nog door spoorbeheerder ProRail moeten worden ingedeeld.

Enkhuizen-Hoorn-Amsterdam Centraal

  • In de ochtendspits rijdt NS een extra Intercity van Enkhuizen naar Amsterdam Centraal en een extra Intercity van Enkhuizen naar Hoorn.
  • Aan het begin van de avondspits rijdt NS een extra Intercity van Amsterdam Centraal naar Enkhuizen.

In totaal rijdt NS hiermee zowel in de ochtend- als in de avondspits vijf spits-Intercity’s Enkhuizen-Amsterdam Centraal in de spitsrichting. Deze bieden in Hoorn goede aansluiting op de Sprinters van/naar Alkmaar en Zaandam.

Kennemerlijn Alkmaar-Haarlem

  • Aan het einde van de ochtendspits rijdt NS een extra Intercity van Alkmaar naar Haarlem en aan het begin van de avondspits van Haarlem naar Alkmaar.

Alkmaar-Uitgeest-Amsterdam Centraal

  • NS rijdt een extra vroege Sprinter van Alkmaar richting Uitgeest en Amsterdam Centraal. Dit biedt een betere overstap voor vroege reizigers naar Schiphol Airport op Uitgeest.
  • In de avondspits rijdt NS twee extra Sprinters van Uitgeest naar Amsterdam Centraal, waardoor we langer een kwartierdienst rijden.

Per medio december start de nieuwe dienstregeling en gaat NS elke 10 minuten een Intercity rijden tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Een route waar veel reizigers nu nog klagen over drukke treinen. Deze wijziging verbetert het reizen tussen deze steden aanzienlijk: vaker een trein betekent minder lang wachten en een grotere kans op een zitplaats. Ook zorgt het ervoor dat NS hier meer reizigers kan vervoeren. Nadeel van de wijziging is dat een paar verbindingen in Noord-Holland er op achteruit gaan. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hier een tienminutendienstregeling moet aansluiten op een kwartiersdienstregeling.

De NS zet zich in om het dienstregelingproces goed terug te koppelen met regionale bus-/tram-/metro-vervoerders en geeft hen inzicht in de voorgenomen nieuwe dienstregeling waardoor regionale vervoerders voldoende tijd hebben hun eigen dienstregeling nog aan te passen of te optimaliseren voor de beste deur-tot-deur verbinding voor de reiziger.

Inmiddels heeft de NS de capaciteitsaanvraag ingediend bij ProRail. Na de zomer verdeelt ProRail de capaciteit over de verschillende vervoerders op het spoor. Dit kan nog tot wijzigingen leiden. In het najaar start NS de publiekscampagne om reizigers te informeren over de wijzigingen.

Foto: Arin Claij
Foto: Treinenweb